Tài liệu kỹ thuật & Bảng chỉ dẫn an toàn – TDS & MSDS

Bảng tài liệu kỹ thuật (TDS) sản phẩm và chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) các sản phẩm dầu nhớt Shell, Mobil & Valvoline. Bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm và DOWNLOAD dễ dàng hơn.

Nếu chưa tìm thấy TDS & MSDS sản phẩm cần tìm, bạn có thể liên hệ Nhớt Vũng Tàu để hỗ trợ download dễ dàng hơn.

Dầu Nhớt Shell – (TDS & MSDS)

1. Dầu Động Cơ – Shell Rimula

1Shell Rimula R4 X 15W-40_TDS (VN) 
2Shell Rimula R4 X 20W-50_TDS (VN) 
3Shell Rimula R3 Turbo 15W-40_TDS (VN)
4Shell Rimula R3 Turbo 20W-50_TDS (VN)
5Shell Rimula R2 Extra 15W-40_TDS (VN)
6Shell Rimula R2 Extra 20W-50_TDS (VN)
7Shell Rimula R1 Multi 20W-50_TDS (VN)
1Shell Rimula R4 X 15W-40_MSDS (VN) 
2Shell Rimula R4 X 20W-50_MSDS (VN) 
3Shell Rimula R3 Turbo 15W-40_MSDS (VN)
4Shell Rimula R3 Turbo 20W-50_MSDS (VN)
5Shell Rimula R2 Extra 15W-40_MSDS (VN)
6Shell Rimula R2 Extra 20W-50_MSDS (VN)
7Shell Rimula R1 Multi 20W-50_MSDS (VN)

2. Dầu Thủy Lực – Shell Tellus

1Shell Tellus S2 MX 32_TDS (VN) 
2Shell Tellus S2 MX 46_TDS (VN) 
3Shell Tellus S2 MX 68_TDS (VN)
4Shell Tellus S2 VX 32_TDS (VN)
5Shell Tellus S2 VX 46_TDS (VN)
6Shell Tellus S2 VX 68_TDS (VN)
7Shell Tellus S3 M 46_TDS (VN)
8Shell Tellus S3 M 68_TDS (VN)
9Shell Tellus S3 V 46_TDS (VN)
10Shell Tellus S3 V 68_TDS (VN)
1Shell Tellus S2 MX 32_MSDS (VN) 
2Shell Tellus S2 MX 46_MSDS (VN) 
3Shell Tellus S2 MX 68_MSDS (VN)
4Shell Tellus S2 VX 32_MSDS (VN)
5Shell Tellus S2 VX 46_MSDS (VN)
6Shell Tellus S2 VX 68_MSDS (VN)
7Shell Tellus S3 M 46_MSDS (VN)
8Shell Tellus S3 M 68_MSDS (VN)
9Shell Tellus S3 V 46_MSDS (VN)
10Shell Tellus S3 V 68_MSDS (VN)

3. Dầu Bánh Răng – Shell Omala

1Shell Omala S2 GX 150_TDS (VN) 
2Shell Omala S2 GX 220_TDS (VN) 
3Shell Omala S2 GX 320_TDS (VN) 
4Shell Omala S2 GX 460_TDS (VN) 
5Shell Omala S2 GX 680_TDS (VN) 
6Shell Omala S4 GXV 220_TDS (VN) 
7Shell Omala S4 GXV 320_TDS (VN) 
8Shell Omala S4 WE 220_TDS (VN) 
9Shell Omala S4 WE 320_TDS (VN)
1Shell Omala S2 GX 150_MSDS (VN) 
2Shell Omala S2 GX 220_MSDS (VN) 
3Shell Omala S2 GX 320_MSDS (VN) 
4Shell Omala S2 GX 460_MSDS (VN) 
5Shell Omala S2 GX 680_MSDS (VN) 
6Shell Omala S4 GXV 220_MSDS (VN) 
7Shell Omala S4 GXV 320_MSDS (VN) 
8Shell Omala S4 WE 220_MSDS (VN) 
9Shell Omala S4 WE 320_MSDS (VN)

4. Dầu Máy Nén Khí – Shell Corena

1Shell Corena S3 R 46_TDS (VN) 
2Shell Corena S3 R 68_TDS (VN) 
3Shell Corena S4 R 46_TDS (VN) 
4Shell Corena S4 R 68_TDS (VN) 
5Shell Corena S2 P 100_TDS (VN) 
6Shell Corena S4 P 100_TDS (VN)
1Shell Corena S3 R 46_MSDS (VN) 
2Shell Corena S3 R 68_MSDS (VN) 
3Shell Corena S4 R 46_MSDS (VN) 
4Shell Corena S4 R 68_MSDS (VN) 
5Shell Corena S2 P 100_MSDS (VN) 
6Shell Corena S4 P 100_MSDS (VN)

5. Dầu Máy Nén Lạnh – Shell Refrigeration Oil

1Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46_TDS (VN) 
2Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68_TDS (VN) 
3Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68_TDS (VN) 
4Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68_TDS (VN) 
1Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46_MSDS (VN) 
2Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68_MSDS (VN) 
3Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68_MSDS (VN) 
4Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68_MSDS (VN) 

6. Dầu Hộp Số Và Dầu Cầu – Shell Spirax

1Shell Spirax S2 G 90_TDS (VN) 
2Shell Spirax S2 G 140_TDS (VN) 
3Shell Spirax S2 A 80W-90_TDS (VN) 
4Shell Spirax S2 A 85W-140_TDS (VN) 
5Shell Spirax S2 ATF D 2_TDS (VN)
6Shell Spirax S3 ATF MD 3_TDS (VN)
1Shell Spirax S2 G 90_MSDS (VN) 
2Shell Spirax S2 G 140_MSDS (VN) 
3Shell Spirax S2 A 80W-90_MSDS (VN) 
4Shell Spirax S2 A 85W-140_MSDS (VN) 
5Shell Spirax S2 ATF D 2_MSDS (VN)
6Shell Spirax S3 ATF MD 3_MSDS (VN)

7. Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng – Shell Gadus

1Shell Gadus S2 V100 2_TDS (VN) 
2Shell Gadus S2 V100 3_TDS (VN) 
3Shell Gadus S2 V220 1_TDS (VN) 
4Shell Gadus S2 V220 2_TDS (VN) 
5Shell Gadus S2 V220 3_TDS (VN) 
6Shell Gadus S3 V220C 2_TDS (VN) 
7Shell Gadus S3 V220C 3_TDS (VN) 
8Shell Gadus S2 A320 2_TDS (VN) 
1Shell Gadus S2 V100 2_MSDS (VN) 
2Shell Gadus S2 V100 3_MSDS (VN) 
3Shell Gadus S2 V220 1_MSDS (VN) 
4Shell Gadus S2 V220 2_MSDS (VN) 
5Shell Gadus S2 V220 3_MSDS (VN) 
6Shell Gadus S3 V220C 2_MSDS (VN) 
7Shell Gadus S3 V220C 3_MSDS (VN) 
8Shell Gadus S2 A320 2_MSDS (VN) 

8. Dầu Biến Thế – Shell Diala S4 ZX-I

1Shell Diala S4 ZX-I_TDS (VN) 
1Shell Diala S4 ZX-I_MSDS (VN) 

9. Dầu Tuabin – Shell Turbo Oil T

1Shell Turbo T 32_TDS (VN) 
2Shell Turbo T 46_TDS (VN) 
3Shell Turbo T 68_TDS (VN) 
1Shell Turbo T 32_MSDS (VN) 
2Shell Turbo T 46_MSDS (VN) 
3Shell Turbo T 68_MSDS (VN) 

10. Dầu Truyền Nhiệt – Shell Heat Transfer Oil S2

1Shell Heat Transfer Oil S2_TDS (VN) 
1Shell Heat Transfer Oil S2_MSDS (VN) 

11. Dầu Rãnh Trượt – Shell Tonna

1Shell Tonna S2 M 32_TDS (VN) 
2Shell Tonna S2 M 68_TDS (VN) 
3Shell Tonna S2 M 220_TDS (VN) 
1Shell Tonna S2 M 32_MSDS (VN) 
2Shell Tonna S2 M 68_MSDS (VN) 
3Shell Tonna S2 M 220_MSDS (VN) 

12. Dầu Tuần Hoàn – Shell Morlina

1Shell Morlian S2 B 32_TDS (VN) 
2Shell Morlina S2 BL 10_TDS (VN) 
1Shell Morlian S2 B 32_MSDS (VN) 
2Shell Morlina S2 BL 10_MSDS (VN) 

tài liệu kỹ thuật mobil

Dầu Nhớt Mobil – (PDS & MSDS)

1. Dầu thủy lực Mobil DTE 20 Series

1Mobil DTE 20 Series_PDS (VN) 
1Mobil DTE 20 Series_MSDS (VN) 

2. Dầu Mobil DTE 10 Excel Series

1Mobil DTE 10 Excel Series_PDS (VN) 
1Mobil DTE 10 Excel Series_MSDS (VN) 
2Mobil DTE 10 Excel 15_MSDS (VN) 
3Mobil DTE 10 Excel 22_MSDS (VN) 
4Mobil DTE 10 Excel 32_MSDS (VN) 
5Mobil DTE 10 Excel 46_MSDS (VN) 
6Mobil DTE 10 Excel 68_MSDS (VN) 
7Mobil DTE 10 Excel 100_MSDS (VN) 
8Mobil DTE 10 Excel 150_MSDS (VN) 

3. Dầu Mobil SHC Cibus Series

1Mobil SHC Cibus Series_PDS (VN) 
1Mobil SHC Cibus Series_MSDS (VN) 

4. Dầu Mobilgear 600 XP Series

1Mobilgear 600 XP Series_PDS (VN) 
1Mobilgear 600 XP Series_MSDS (VN) 

5. Dầu bánh răng Mobil SHC 600

1Mobil SHC 600 Series_PDS (VN) 
1Mobil SHC 600 Series_MSDS (VN) 

6. Dầu chống rỉ Mobiarma 798

1Mobilarma 798_PDS (VN) 
1Mobilarma 798_MSDS (VN) 

7. Mỡ Bôi Trơn Mobilux EP

1Mobilux EP Series_PDS (VN) 
1Mobilux EP Series_MSDS (VN) 

8. Mỡ Mobilith SHC Series

1Mobilith SHC Series_PDS (VN) 
1Mobilith SHC Series_MSDS (VN) 

Dầu Động Cơ Valvoline – (PDS & MSDS)

VALVOLINE ALL FLEET

1Valvoline All Fleet Premium 15W-40_TDS
2Valvoline All Fleet Premium 20W-50_TDS
3Valvoline All Fleet E500 15W-40_TDS
4Valvoline All Fleet Turbo 15W-40_TDS
5Valvoline All Fleet Turbo 20W-50_TDS
1Valvoline All Fleet Premium 15W-40_MSDS
2Valvoline All Fleet Premium 20W-50_MSDS
3Valvoline All Fleet E500 15W-40_MSDS
4Valvoline All Fleet Turbo 15W-40_MSDS
5Valvoline All Fleet Turbo 20W-50_MSDS