GADUS S2 V220 1 MSDS

GADUS S2 V220 1 MSDS
107 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Gadus S3 V220 1

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Gadus S3 V220 1
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu mỡ công nghiệp và ôtô
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….