TELLUS S2 MX 68 TDS

TELLUS S2 MX 68 TDS
137 Downloads

Shell Tellus S2 MX 68

Dầu thủy lực chất lượng cao

Công nghệ dầu gốc Nhóm II, Ứng dụng công nghiệp

Shell Tellus S2 MX là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế từ dầu gốc nhóm II mang lại sự bảo vệ và tính năng vượt trội trong hầu hết các thiết bị sản xuất và nhiều thiết bị di động. Dầu có khả năng chống phân hủy do ứng suất nhiệt và cơ học, đồng thời giúp ngăn ngừa việc hình thành cặn bẩn làm giảm hiệu suất hệ thống thủy lực.