SPIRAX S3 ATF MD3 TDS

SPIRAX S3 ATF MD3 TDS
96 Downloads

Shell Spirax S3 ATF MD3

Tên trước đây: Shell ATF III

Dầu hộp số tự động tính năng cao trong nhiều ứng dụng

Shell Spirax S3 ATF MD 3 là loại dầu hộp số tự động chất lượng hảo hạng dựa trên dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao và các phụ gia lựa chọn kỹ. Dầu được pha chế đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các Nhà chế tạo hộp số tự động hàng đầu.