TONNA S2 M220 MSDS

TONNA S2 M220 MSDS
162 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Tonna S2 M 220

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Tonna S2 M 220
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu rãnh trượt
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….