TELLUS S2 VX 32 TDS

TELLUS S2 VX 32 TDS
173 Downloads

Shell Tellus S2 VX 32

Dầu thủy lực chất lượng cao

Công nghệ dầu gốc Nhóm II, Đa dụng

  • Tuổi thọ dầu cao
  • Tăng cường bảo vệ
  • Duy trì hiệu suất hệ thống
  • Đa dụng

Shell Tellus S2 VX là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế từ dầu gốc Nhóm II nhằm mang lại khả năng bảo vệ và chất lượng vượt trội trong dải nhiệt độ hoạt động rộng. Dầu có khả năng chống lại sự phân hủy do nhiệt độ hoặc ứng suất cơ học và phù hợp lý tưởng cho hầu hết các thiết bị thủy lực di động cũng như các ứng dụng phải làm việc trong môi trường có dải nhiệt độ rộng.