VIDEO

Dầu Shell Rimula R4 X
Dầu Shell Tellus S2 MX
Hạn sử dụng dầu nhớt bôi trơn
Dầu bánh răng Shell Omala S2 GX
NCC dầu nhớt Shell, Mobil, Valvoline

Lịch sử phát triển dầu nhớt Valvoline