R2 EXTRA 15W40 MSDS

R2 EXTRA 15W40 MSDS
147 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT:

Shell Rimula R2 Extra 15W-40

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Rimula R2 Extra 15W-40
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu động cơ
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….