MOBIL DTE 10 EXCEL 46_MSDS(VN)

MOBIL DTE 10 EXCEL 46_MSDS(VN)
156 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Mobil DTE 10 Excel 46

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmMobil DTE 10 Excel 46
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….