OMALA S2GX 220 MSDS

OMALA S2GX 220 MSDS
119 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Omala S2 GX 220

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Omala S2 GX 220
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu bánh răng
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….