MOBIL SHC CIBUS SERIES_MSDS

MOBIL SHC CIBUS SERIES_MSDS
189 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Mobil SHC Cibus Series

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmMobil SHC Cibus Series
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu bôi trơn ngành thực phẩm
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….