TONNA S2 M220 TDS

TONNA S2 M220 TDS
152 Downloads

Shell Tonna S2 M 220

Tên trước đây: Shell Tonna T

Dầu rãnh trượt máy công cụ

  • Tăng cường khả năng tách khỏi dung dịch làm mát

Shell Tonna S2 M 220 được thiết kế riêng biệt cho rãnh trượt của các máy công cụ, bàn trượt và những cơ cấu nạp liệu. Sản phẩm tăng cường độ bám dính và tính năng dính – trượt liên hợp tạo ra hiệu quả ma sát vượt trội cho các rãnh trượt. Sản phẩm được khuyến nghị đặc biệt tại những nơi dễ bị trộn lẫn với dầu cắt gọt.