TELLUS S2 MX 32 MSDS

TELLUS S2 MX 32 MSDS
241 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT:

Shell Tellus S2 MX 32

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Tellus S2 MX 32
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….