SPIRAX S3 ATF MD3 MSDS

SPIRAX S3 ATF MD3 MSDS
95 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Spirax S3 ATF MD 3

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Spirax S3 ATF MD 3
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu truyền động
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….