FLEET E500 15W40_MSDS

FLEET E500 15W40_MSDS
207 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

VALVOLINE ALL FLEET E500 15W-40

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmValvoline All Fleet E500 15W-40
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu động cơ Diesel
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….