SPIRAX S2 G90 TDS

SPIRAX S2 G90 TDS
80 Downloads

Shell Spirax S2 G 90

Tên trước đây: Shell Spirax G 90

Dầu chất lượng cao API GL-4 cho hộp số tay và các bộ truyền bánh răng

Shell Spirax S2 G 90 là dầu hộp số ô tô chứa các phụ gia đa chức năng cần thiết cho điều kiện cực áp trung bình.