GADUS S2 V220 1 TDS

GADUS S2 V220 1 TDS
108 Downloads

Shell Gadus S2 V220 2

Trước đây: Shell Alvania EP(LF) 1, Shell Retinax EP 1

Mỡ bôi trơn chịu cực áp đa dụng chất lượng cao

  • Bảo vệ tin cậy
  • Đa dụng
  • Lithium

Shell Gadus S2 V220 1 là mỡ cực áp đa dụng chất lượng cao được chế tạo từ dầu khoáng có chỉ số độ nhớt cao và chất làm đặc gốc xà phòng lithium hydroxystreate có chứa phụ gia cực áp và các phụ gia đã được chứng minh để nâng cao hiệu suất trong một loạt các ứng dụng. Shell Gadus S2 V220 1 được thiết kế để bôi trơn đa ứng dụng, các ổ trượt và ổ lăn cũng như các khớp bản lề, các bề mặt trượt thường gặp trong công nghiệp và vận tải.