OMALA S4 WE 220 MSDS

OMALA S4 WE 220 MSDS
122 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Omala S4 WE 220

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Omala S4 WE 220
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu bánh răng
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….