MOBIL DTE 10 EXCEL 150_MSDS(VN)

MOBIL DTE 10 EXCEL 150_MSDS(VN)
140 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Mobil DTE 10 Excel 150

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmMobil DTE 10 Excel 150
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….