HEAT TRANSFER OIL TDS

HEAT TRANSFER OIL TDS
199 Downloads

Shell Heat Transfer Oil S2

Tên trước đây: Shell Thermia B

Dầu Truyền Nhiệt Chất Lượng Cao

  • Tính năng tin cậy

Shell Heat Transfer Oil S2 dựa trên dầu gốc khoáng tinh chế được lựa chọn kỹ, đảm bảo tính năng ưu việt  trong các hệ thống truyền nhiệt gián tiếp khép kín.