TELLUS S3 M 46 MSDS

TELLUS S3 M 46 MSDS
174 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT:

Shell Tellus S3 M 46

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Tellus S3 M 46
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….