MOBIL DTE 20 SERIES_MSDS

MOBIL DTE 20 SERIES_MSDS
89 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Mobil DTE 20 Series

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmMobil DTE 20 Series
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….