CORENA S2 P100 MSDS

CORENA S2 P100 MSDS
136 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Corena S2 P 100

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Corena S2 P 100
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu máy nén khí
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….