TELLUS S2 VX 68 MSDS

TELLUS S2 VX 68 MSDS
201 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT:

Shell Tellus S2 VX 68

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Tellus S2 VX 68
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu thủy lực
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….