CORENA S3 R46 MSDS

CORENA S3 R46 MSDS
153 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Corena S3 R 46

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Corena S3 R 46
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu máy nén khí
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….